+48 600 671 779
biuro@sokrates.org.pl

Kuźnia Liderów (2009)
„Kuźnia Liderów” – Projekt został zorganizowany w 2009 roku, a jego celem było przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych angażujących się w ramach III Sektora. Inicjatywa miała na celu podniesienie poziomu wiedzy o potencjale i znaczeniu sektora społecznego wśród młodzieży od 15 do 26 lat. Zorganizowano dwa dwudniowe szkolenia, zakończone realizacją autorskich projektów. W czasie trwania projektu udało się przeszkolić ponad 30 osób.

Szlachetna Paczka (2009)

W roku 2009 Stowarzyszenie „SOKRATES” było partnerem regionalnym na terenie woj. podlaskiego ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „WIOSNA” z Krakowa – „Szlachetna Paczka”, który miał na celu pomoc osobom wykluczonym społecznie oraz niepełnosprawnym w okresie świątecznym. W ramach akcji uczestniczyło ponad 100 wolontariuszy, udało się pomóc ponad 2000 osób mieszkającym na terenie Podlasia, a wsparciem zostało objętych ponad 440 rodzin w ciężkiej sytuacji materialnej. Projekt był finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Spotkanie z naturą (2009)

Projekt skierowany do dzieci z domów dziecka, mający na celu rozwijanie pasji i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych na łonie przyrody – projekt finansowany z funduszy miejskich.

Film it. Change it. (2009-2010)

Stowarzyszenie „Sokrates” zorganizowało w roku 2010 międzynarodowy projekt kulturalny „Film It. Changeit”, który był 5-miesięczną europejską inicjatywą wymiany młodzieży. Opierał się na spotkaniach typu follow-up oraz budowaniu materiałów filmowych przez 40 osób z 6 krajów Europejskich. Tematyką projektu była zmiana interpersonalna, społeczna, kulturowa oraz aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym.

East Games United (2009-2011)

W latach 2009 – 2011 organizowaliśmy unikalny projekt adresowany w szczególności do młodzieży w wieku od 13 do 26 roku życia. Promował on alternatywne formy rozrywki zarówno w postaci elektronicznej (komputery, konsole) jak i tradycyjnej (gry planszowe, karciane itp.). Uczestnicy projektu mieli możliwość wspólnej rywalizacji w różnych typach gier. Projekt był finansowany z funduszów Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Akademia Młodego Obywatela (2010)
Zorganizowany w 2010 roku projekt obejmował zagadnienia związane z polityką młodzieżową w naszym regionie, Polsce oraz Unii Europejskiej. W ramach projektu zostały zorganizowane spotkania z osobami/instytucjami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową regionu. W inicjatywie wzięło udział około 50 osób z 15 regionalnych organizacji pozarządowych. Projekt został dofinansowany przez program Młodzież w Działaniu, Urząd Miejski w Białymstoku oraz samorządy studenckie białostockich uczelni.

Ścieżki Kariery (2012)

Zorganizowany w 2012 roku projekt miał na celu wsparcie lokalnych organizacji młodzieżowych poprzez szereg szkoleń, spotkań z aktywistami oraz decydentami politycznymi. Biorące udział w projekcie organizacje musiały przeprowadzić własne mini-projekty angażujące swoich członków w tworzenie polityki młodzieżowej regionu.

Akademia Galaktusa (2013)

Akademia Galaktusa była projektem skierowanym do białostockich organizacji studenckich. Celem projektu było przeszkolenie członków organizacji z działania w kryzysie, rozwoju organizacji oraz rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy musieli zorganizować własne mini-projekty, które były restrukturyzacją ich organizacji.