+48 600 671 779
biuro@sokrates.org.pl

O nas

Stowarzyszenie Sokrates zostało założone w 2002 roku jako „Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnym Sokrates”. Organizacja postawiła sobie za cel pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji po nieszczęśliwych wypadkach finansując rehabilitację, sprzęt medyczny oraz wyjazdy.

Stowarzyszenie przez kilkanaście lat pomogło kilkuset osobom, zarówno z regionu podlaskiego, jak i całego kraju. W 2009 roku zmieniliśmy nazwę stowarzyszenia na „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego i Wyrównywania Szans Sokrates” i rozszerzyliśmy nasz zakres działań. Poza pomaganiem dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach komunikacyjnych zajęliśmy się także rozwijaniem działań kulturalnych, społecznych, wzmacnianiem postaw obywatelskich oraz wspieraniem rozwoju alternatywnych form rozrywki i hobby wśród młodych.

Robimy wszystko, aby zachęcać młodzież do samorozwoju, rozszerzania swoich horyzontów oraz inicjowania działań kulturalno-społecznych w swojej lokalnej społeczności.

Od 2009 zorganizowaliśmy szereg większych i mniejszych projektów kulturalno-społecznych, stworzyliśmy sprawną sieć kontaktów i skutecznie rozwijaliśmy naszą działalność. Do dziś, skupiamy się na wspieraniu młodzieży, organizowaniu projektów angażujących młodzież, studentów oraz ludzi, którzy chcą w pozytywny sposób zmieniać swoje życie.